Ô mai sấu

Sản phẩm

( 8 sản phẩm )

Sấu cam thảo 200g

0đ

Sấu cam thảo 350g

0đ

Sấu cay 350g

0đ

Sấu giòn 200g

0đ

Sấu giòn 350g

0đ

Sấu tươi xào gừng 200g

0đ

Sấu tươi xào gừng 350g

0đ