TÁO TẦU TRONG HỘP MỨT NGÀY XUÂN

Nước ta không có cây Táo tầu. Một số cơ sở đã nhập cây của Trung Quốc về trồng thực nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Đây là bài toán cho các nhà di truyền tạo giống, các nhà nông học, dược học….  

Tin tức liên quan